: Web Link
: จำนวนผู้เข้าชม
 

หน้าที่และเป้าหมาย  

   งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษให้บริการด้านการส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษา เน้นความถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ระบบ
1. ระบบทางเดินอาหาร
2. ระบบทางเดินน้ำดี
3. ระบบทางเดินหายใจ
4. ระบบทางเดินปัสสาวะ
5. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

ขอบเขตการให้บริการ              

  ให้บริการด้านการส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาในระบบทางเดินอาหารเพื่อลด อัตราการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด และลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการส่องกล้อง
  • รับผู้ป่วยได้ทั้งนัดมาตามระบบ และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้นัดหมาย
  • ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ รับเข้าส่องกล้องภายในหน่วยงาน ส่วนผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปทำที่หอผู้ป่วย
  • รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น
  • สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะต่าง ๆ

   ศักยภาพ 

  • สามารถให้บริการเป็นทีมร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย  เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา โดยสามารถให้บริการได้ทั้ง  Elective case และ Emergency case โดยสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในการรักษาผ่านกล้อง ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
  • สามารถให้บริการการส่องกล้องนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี และใส่ท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติกและโลหะโดยวิธีการผ่านกล้องได้
  • สามารถให้บริการการใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องได้โดยวิธีการส่องกล้อง
  • สามารถให้บริการเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อทำการส่งตรวจได้
  • สามารถให้บริการการขยายหลอดอาหารโดยวิธีการผ่านกล้อง สำหรับผู้ที่มีปัญหาหลอดอาหารตีบ
  • สามารถให้บริการการใส่ท่อขยายหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร และลำไส้ ชนิดถาวรโดยวิธีการผ่านกล้อง ภายใต้เครื่อง x-ray ได้
  • สามารถให้บริการการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
  • สามารถให้บริการการสลายนิ่วด้วยวิธีการ ESWL โดยไม่ต้องผ่าตัด
  • สามารถให้บริการการใส่สายระบายปัสสาวะทางท่อไตได้ ( PCN )
  • สามารถให้บริการการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยผ่านเครื่องอัลตร้าซาวด์
  • สามารถให้บริการการส่องกล้องทางเดินหายใจ
  • สามารถให้บริการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
  • มีเครื่อง Fluoroscope ชนิดติดตั้ง มีความชัดเจนในการให้บริการ case ที่ต้องใช้เครื่องFluoroscope  
  • มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้ง GI Med ,GI Surge, URO ,Bronchoscope และ  Hysteroscope
  • มีทีมพยาบาลซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางด้านการส่องกล้อง
  • สามารถรับ Refer case จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง  ทั้งด้านระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินหายใจ
  • เป็นสถานที่ให้ Fellow GI Med ,Resident GI Med ได้มาเรียนรู้การทำ  case GI Med
  • เป็นสถานที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นสถานที่ฝึกการทำผ่าตัดเล็ก
  • เป็นสถานที่ให้นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน   

  เวลาทำการ
  :
  เวลาราชการ   จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.-16.00 น.

  นอกเวลาราชการ   จันทร์ และ พุธ เวลา 16.00 .น - 20.00 น. (ให้บริการเฉพาะการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย และระบบทางเดินปัสสาวะ

  สถานที่ตั้ง

  ชั้น 2 ตึกกิตติวัฒนา  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(ตึกเดียวกับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

  ติดต่อสอบถาม

  งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษ ชั้น 2 ตึกกิตติวัฒนา  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ       
  โทรศัพท์  :  02-9269234-6 , 02-9269393          โทรสาร : 02-9269233
  95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  ขั้นตอนการรับริการ

  1. ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและคัดกรองก่อนนัดส่องกล้อง
  2.  เข้ารับการส่องกล้องเมื่อได้รับการนัดส่องกล้องจากแพทย์
  3.  หลังจากส่องกล้องเสร็จแพทย์นัดพบเพื่อดูอาการหลังการส่องกล้องที่แผนกผู้ป่วยนอกอีกครั้ง